\\
  * WELCOME TO THE WEBPAGE
   OF A  GOOD FELLOW!

MOJA EDUKACJA

  

In 2003 after five years spent at Polatsk State University in Belarus finally I did graduate. Technically speaking I became a schoolmarm who was supposed to teach English as well as German and complete loads of bureaucratic papers but as it has never been among my priorities to become as poor as a church mouse I never worked as a teacher at school.  I began to work at a company importing stuff and soon I became a departent head over there. The ability of your obedient servant to speak foreign languages was quite a good help. But that's a long story... :o)

 

Like 10 years ago I got another bachelor degree, in Finances that time. I still do not know preceisely what it was & how it was supposed to work. Perhaps that'd allow me to work at some banking institution. As for the benefits of my degree in Finances I am not 100% sure about that, to be absolutely honest with you. That's just a piece of paper for me. Unfortunately in Belarus one still can hardly climb a career ladder without a diploma. A Soviet conservancy area as it is with all its charm. The whole poor country of mine has lost its mind as well as got stuck in the middle of the 80s. Soviet style, you know: you give the money and you are given a paper in exchange. Deep knowledge of the subject? Are you kidding? Nope, not necessary at all. The System does not give a thing... :)

 

Now I am doing Computer Science at TSI (Transporta un sakaru institūts, Riga) with quite variable success. At least I am trying to. Honestly speaking that was kinda shady enterprise for me to come over here to try to master that. I am a 100% humanitaire guy I should say. Just as you can understand from the written above. I mean to say that I am academically prepared to write poetry, translate. Work on texts or teach. Do such things. But programming is a real challange for me let me assure you. Just like higher math & things of the sort. But now for better or worse that's too late for me to quit and run away. Let me keep up the work and take a look what it gonna result in. :o) But you know what? To tell the truth I derive tons of pleasure from the process of being educated in that field. And even tho often enough I simply do not understand what all these weird dudes wearing big thick glasses are talking about I still hope that the venture will take me to something good sooner or later... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dum spiro, spéro, you know...:)))

In 2003 after five years spent at Polatsk State University in Belarus finally I did graduate. Technically speaking I became a schoolmarm who was supposed to teach English as well as German and complete loads of bureaucratic papers but as it has never been among my priorities to become as poor as a church mouse I never worked as a teacher at school.  I began to work at a company importing stuff and soon I became a departent head over there. The ability of your obedient servant to speak foreign languages was quite a good help. But that's a long story... :o)

 

Like 10 years ago I got another bachelor degree, in Finances that time. I still do not know preceisely what it was & how it was supposed to work. Perhaps that'd allow me to work at some banking institution. As for the benefits of my degree in Finances I am not 100% sure about that, to be absolutely honest with you. That's just a piece of paper for me. Unfortunately in Belarus one still can hardly climb a career ladder without a diploma. A Soviet conservancy area as it is with all its charm. The whole poor country of mine has lost its mind as well as got stuck in the middle of the 80s. Soviet style, you know: you give the money and you are given a paper in exchange. Deep knowledge of the subject? Are you kidding? Nope, not necessary at all. The System does not give a thing... :)

 

Now I am doing Computer Science at TSI (Transporta un sakaru institūts, Riga) with quite variable success. At least I am trying to. Honestly speaking that was kinda shady enterprise for me to come over here to try to master that. I am a 100% humanitaire guy I should say. Just as you can understand from the written above. I mean to say that I am academically prepared to write poetry, translate. Work on texts or teach. Do such things. But programming is a real challange for me let me assure you. Just like higher math & things of the sort. But now for better or worse that's too late for me to quit and run away. Let me keep up the work and take a look what it gonna result in. :o) But you know what? To tell the truth I derive tons of pleasure from the process of being educated in that field. And even tho often enough I simply do not understand what all these weird dudes wearing big thick glasses are talking about I still hope that the venture will take me to something good sooner or later... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dum spiro, spéro, you know...:)))

W 2003 roku po pięciu latach spędzonych na Polackim Uniwersytecie Państwowym na Białorusi w końcu ukończyłem studia. Technicznie rzecz biorąc, zostałem nauczycielem, który miał uczyć zarówno angielskiego, jak i niemieckiego i wypełniać mnóstwo biurokratycznych dokumentów, ale ponieważ nigdy nie było moim priorytetem, aby stać się tak biednym jak mysz kościelna, nigdy nie pracowałem jako nauczyciel w szkole. To zacząłem pracować w firmie importującej rzeczy i wkrótce zostałem tam kierownikiem działu. Umiejętność posłusznego sługi do mówienia w językach obcych była całkiem dobrą pomocą. Ale to długa historia... :o)

 

Około 10 lat temu zdobyłem kolejny tytuł licencjata, tym razem z finansów. Nadal Nie wiem dokładnie co to było i jak miało działać. Może to pozwoli mi pracować w jakiejś instytucji bankowej. Jeśli chodzi o korzyści płynące z mojego dyplomu z Finansów, nie jestem tego w 100% pewien, szczerze mówiąc. To dla mnie tylko kawałek papieru. Niestety na Białorusi wciąż trudno wspinać się po szczeblach kariery bez dyplomu. Obszar sowieckiej ochrony, jak to jest z całym jego urokiem. Cały mój biedny kraj stracił rozum i utknął w połowie lat 80. Głęboka znajomość tematu? Żartujesz? Nie, Nie trzeba. System nic nie daje... :)

 

Obecnie zajmuję się informatyką w TSI (Transporta un sakaru institūts, Ryga) z dość zmiennym powodzeniem. Przynajmniej próbuję. Szczerze mówiąc, to było trochę podejrzane przedsięwzięcie dla mnie przyjść tutaj, aby spróbować opanować to. Jestem człowiekiem w 100%. Tak jak można zrozumieć z napisanego powyżej. Mam na myśli to, że jestem przygotowany do pisania poezji, tłumaczenia. Pracuj nad tekstami lub nauczaj. Rób takie rzeczy. Ale programowanie jest dla mnie prawdziwym wyzwaniem. Podobnie jak wyższa matematyka i rzeczy tego rodzaju. Ale teraz, na dobre i na złe, jest już za późno, żebym zrezygnował i uciekł. Pozwól mi kontynuować pracę i zobaczyć, co z tego wyniknie. : o) ale wiesz co? Prawdę mówiąc, czerpię mnóstwo przyjemności z procesu kształcenia w tej dziedzinie. I nawet jeśli dość często po prostu nie rozumiem, o czym mówią ci wszyscy dziwni kolesie w dużych grubych okularach, nadal mam nadzieję, że przedsięwzięcie prędzej czy później zabierze mnie do czegoś dobrego...


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dum spiro, spéro, wiesz...:)))

In 2003 after five years spent at Polatsk State University in Belarus finally I did graduate. Technically speaking I became a schoolmarm who was supposed to teach English as well as German and complete loads of bureaucratic papers but as it has never been among my priorities to become as poor as a church mouse I never worked as a teacher at school.  I began to work at a company importing stuff and soon I became a departent head over there. The ability of your obedient servant to speak foreign languages was quite a good help. But that's a long story... :o)

 

Like 10 years ago I got another bachelor degree, in Finances that time. I still do not know preceisely what it was & how it was supposed to work. Perhaps that'd allow me to work at some banking institution. As for the benefits of my degree in Finances I am not 100% sure about that, to be absolutely honest with you. That's just a piece of paper for me. Unfortunately in Belarus one still can hardly climb a career ladder without a diploma. A Soviet conservancy area as it is with all its charm. The whole poor country of mine has lost its mind as well as got stuck in the middle of the 80s. Soviet style, you know: you give the money and you are given a paper in exchange. Deep knowledge of the subject? Are you kidding? Nope, not necessary at all. The System does not give a thing... :)

 

Now I am doing Computer Science at TSI (Transporta un sakaru institūts, Riga) with quite variable success. At least I am trying to. Honestly speaking that was kinda shady enterprise for me to come over here to try to master that. I am a 100% humanitaire guy I should say. Just as you can understand from the written above. I mean to say that I am academically prepared to write poetry, translate. Work on texts or teach. Do such things. But programming is a real challange for me let me assure you. Just like higher math & things of the sort. But now for better or worse that's too late for me to quit and run away. Let me keep up the work and take a look what it gonna result in. :o) But you know what? To tell the truth I derive tons of pleasure from the process of being educated in that field. And even tho often enough I simply do not understand what all these weird dudes wearing big thick glasses are talking about I still hope that the venture will take me to something good sooner or later... 

 

 

 

 

Dum spiro, spéro, you know...:)))

A teraz proszę iść tutaj jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mojej ścieżce kariery 

Albo łaskawie idź tutaj jeśli chcesz do mnie napisać lub zadzwonić